بسیجیان حوزه شهید نیکجو صفا همراه مردم ، عازم پیاده رویی اربعین

بسیجیان حوزه شهید نیکجو صفا همراه مردم ، عازم پیاده رویی اربعین

در این برنامه بسیجیان و مردم شهید پرور دهستان فارسینج، به وسیله3 اتوبوس مسافربری از دهستان فارسینج عازم کربلا معلی شدند.تا در اربعین حسینی در کنار میلیونها زائر کربلای معلی در این برنامه معنوی و بصیرتی حضور داشته...

ادامه مطلب ...