حلقه مربیان شهید اسمعلی فرهنگیان حوزه حضرت زهرا (س) با حضور سرمربی محترم حوزه در مسجد جوادالائمه (ع) برگزار گردید .

حلقه مربیان شهید اسمعلی فرهنگیان حوزه حضرت زهرا (س) با حضور سرمربی محترم حوزه در مسجد جوادالائمه (ع) برگزار گردید .

در تاریخ 96/04/24 حلقه مربیان شهید اسمعلی فرهنگیان حوزه حضرت زهرا (س) با حضور سرمربی محترم حوزه  در مسجد جوادالائمه (ع) برگزار گردید...

ادامه مطلب ...