آرشیو "کلام معصوم"

امام حسن عسکری(ع) با دانش گسترده ای که درباره محیط داشت، قادر بود آغاز مسائل را احساس کند و اهمّیت اثر آن را بسنجد

امام حسن عسکری(ع) با دانش گسترده ای که درباره محیط داشت، قادر بود آغاز مسائل را احساس کند و اهمّیت اثر آن را بسنجد

نقش امام حسن عسکری (علیه السلام) در هدایت علمی و فرهنگی جامعه در کنار وظیفه هدایت اعتقادی مردم، مواضع علمی امام عسکری(ع) در پاسخ های قاطع و استوار درباره شبهه ها و افکار کفرآمیز و بیان کردن حق، با روش مناظره و گفت...

ادامه مطلب ...