تکریم و معارفه سرمربیان

در تاریخ 96/07/23 ، سرمربیان شجره طیبه صالحین حوزه های شهید قدوسی و شهید باهنر با حضور مسئول تعلیم وتربیت بسیج ناحیه ، تکریم و معارفه شدند.حجت الاسلام و المسلمین نظری به عنوان سرمربی حوزه شهید قدوسی قمام و حجت الاسلام و المسلمین یزدانی به عنوان سرمربی حوزه شهید باهنر سطر ، طی مراسمی با حضور مسئول تعلیم و تربیت بسیج شهرستان، فرماندهان و شورای حوزه و همچنین مربیان شجره طیبه صالحین معارفه شدند.