جلسه حلقه ی سرمربیان سپاه ناحیه سنقر با حضور سرمربیان ،استاد یار محترم و فرمانده سپاه ناحیه در مسجد جامع شهرستان برگزار گردید