سرکشی مسئول تعلیم و تربیت و مدیر دارالقرآن سپاه ناحیه مقاومت بسیج از یکی از حلقات قرآنی خواهران بازدید و سرکشی به عمل آوردند

در این نشست از محفوظات متربیان قرآنی که از یک جزأءaaaaaaaaaaaaaaaa تا 15 جزء بود سوالاتی پرسیده شد که متربیان به بهترین وجه پاسخ دادند و در پایان جوایزی به متربیان اهدا گردید.