حلقه سرمربیان شجره طیبه صالحین

با استعانت از خداوند منان ، حلقه سرمربیان شجره طیبه صالحین ناحیه با حضور استاد یار محترم شهرستان حاج آقا صفدری و سرمربیان گرانقدر برگزار گردید.

۲۰۱۷۰۸۲۶_۲۱۵۹۵۶