برای سرگروه های صالحین

#اخلاص

بیایید تمرین کنیم که وقتی کاری رو برای خدا انجام دادیم قیافه نگیریم

باور کنید می شود…

امکان دارد … فقط کافیست بخواهیم و روی خودمان کار کنیم…khls_1