قرارگاه شجره طیبه صالحین سنقر

تلنگر:

بچه تشکیلاتی و بسیجی کار را برای خدا انجام می دهد…

وقتی برنامه ای فرهنگی در دانشگاه یا مسجد و ….اجرا میکند قیافه نمیگیرد که من فلان کار را انجام دادم…

 

 

“قرارگاه تربیتی شجره طیبه صالحین سپاه ناحیه سنقر”