در ناحیه سنقر برگزار گردید

2222222222222222با حضور نماینده محترم ولی فقیه ، امام جمعه و استاد یار شجره طیبه صالحین و اعضای محترم ستاد ناحیه مقاومت بسیج شهرستان جلسه ای با موضوع مسجد محوری در برنامه های بسیج برگزار گردید