در تاریخ 96/04/24 حلقه مربیان شهید اسمعلی فرهنگیان حوزه حضرت زهرا (س) با حضور سرمربی محترم حوزه  در مسجد جوادالائمه (ع) برگزار گردید .