به مناسبت هفته عفاف و حجاب اجتماع بزرگ مردمی صیانت از خانواده توسط بسیج جامعه زنان شهرستان سنقر برگزار شد به مناسبت هفته عفاف و حجاب اجتماع بزرگ مردمی صیانت از خانواده با حضور جمع کثیری از بانوان شهرستان سنقر در مجتمع فرهنگی ورزشی بسیج جامعه زنان شهرستان برگزار شدبا