با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری،هرکس به زعم خویش ویژگی و معیار های مختلفی  را برای انتخاب نامزد اصلح  مد نظر دارد.
 با توجه به اینکه برای کشف معیارهای حقیقی ، دیدگاهها و نظرات مقام معظم رهبری ملاک و مدنظر بوده، لازم است تا با مراجعه به  بیانات ایشان، معیار انتخاب کاندیدای مطلوب را بدست آورده و براساس آن نسبت به انتخاب رئیس جمهور اقدام کنیم.
 در همین راستا کانال تلگرامی مقام معظم رهبری مطلبی را منتشر و با بهره گیری از بیانات 28 سال گذشته ایشان برخی  ویژگی های نامزد اصلح را عنوان کرد.
6200611_315