*کار اجرایی بلد باشد و توانایی کشیدن بار سنگین اداره مملکت را داشته باشد
*نقاط قوت امروز را منهای نقاط ضعف موجود داشته باشد
*توانایی مدیریت اجرائی کشور را داشته باشد
*معتقد به قانون اساسی و دارای روحیه مقاوم در برابر دشمنان باشد
*با برنامه، باتدبیر و باحکمت باشد
*سیاست‌های اقتصاد مقاومتی داشته باشد
*مهذب به اخلاق باشد، به حاشیه‌ها نپردازد و وعده بی‌مبنا ندهد
*تدین، تعهد، آمادگی و توانائی انجام کار بزرگ مدیریت عالی اجرائی کشور را داشته باشد
*کاری، مردمی، مقاوم، ارزشی، باتدبیر و قانون‌مدار باشد و درد مردم را حس کند
*پیش‌برنده کشور در عرصه‌های مادی و معنوی باشد
*انسانی شایسته‌، وارسته‌، باعزمِ، مؤمن، انقلابی و با همت جهادی باشد
*همتش بر حفظ عزت و حرکت کشور در جهت هدفهای انقلاب باشد
*شعارهایی بدهد که منطبق با واقعیات کشور باشد
* بتواند با امانتِ کامل بار سنگین ریاست جمهوری را بر دوش بکشد
*بتواند برای بازکردن گره مشکلات، ایستادگی، عزت ملی و آینده کشور تلاش کند
*ریخت‌و‌پاش و تبلیغات زیاد از اندازه نداشته باشد
(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22842)