سهیل سنقر : رشته کوه دالاخانی از شرق شهرستان سنقروکلیایی مانند دیواری عظیم کشیده شده است این رشته کوه از 3 قله مهم سهیل، کل فرج، و قله قیط قلعه تشکیل شده است و این رشته کوه از شرق با کوه امروله با ارتفاع 3150 متر و کوه نخودچال، از جنوب با قله قیط قلعه، از شمال با کوه کمرزرد(اوجی ایتی) همجوار است.

به گزارش خبرنگار سهیل سنقر، رشته کوه دالاخانی از 3 قله مهم “سهیل” با ارتفاع 3350 متر قله “کل فرج” با ارتفاع 3200 متر و “قله قیط قلعه” با ارتفاع 3250 متر تشکیل شده است .رشته کوه دالاخانی از شرق شهرستان سنقروکلیایی مانند دیواری عظیم کشیده شده است و این رشته کوه از شرق با کوه امروله با ارتفاع 3150 متر و کوه نخودچال، از جنوب با قله قیط قلعه، از شمال با کوه کمرزرد(اوجی ایتی) همجوار است.

دالاخانی یعنی آشیانه عقاب این رشته کوه از زیبا ترین آثار طبیعی استان کرمانشاه است منفرد بودن این کوه از قله ها ی رشته کوه پراو کرمانشاه ؛ زیبایی خاصی به این منطقه بخشیده است و در لیست میراث طبیعی ملی نیز قرار گرفته استپوشش گیاهی بسیار غنی و سرسبز دارد و دارای چشمه های بسیاری است از جمله می توان به چشمه سهیل در ارتفاع 3000 متری، چشمه پونه در ارتفاع 2700 متری اشاره کرد.

همچنین با تلاش کوهیاران و همکاری تربیت بدنی پناهگاهی بسیار مناسب در پای قله سهیل ساخته شده که بسیار مورد استقبال کوهنورد سراسر ایران قرار می‌گیرد.610610

604609