شهرستان سنقر و كليايي

شهرستان سنقر و كليايي

سنقر در لغت فارسي به معني (پرنده) شكاري است. از قدمت ديرينه اين شهر اطلاعات روشني در دست نيست ولي در دوره سلجوقيان، اميران سنقر به نام (آقاسنقر) معروف بوده‌اند.

گفته مي‌شود كه شهر سنقر در ابتدا يك اردوگاه مغولي بود كه بعدها به شهر تبديل شده است. در زمان فتحعلي شاه قاجار فرزند وي فتح‌الله ميرزا به حكومت سنقر گماشته شد.

سپس اين ناحيه با نواحي كنگاور، ملاير و تويسركاني يكي شده يكي شه و تحت حكمفرمايي شاهزاده شيخعلي ميرزا ( پسر فتحعلي شاه) قرار گرفت. در زمان ناصرالدين شاه سنقر و كليايي ضميمه اسد آباد شد. در حال حاضر شهرستان سنقر و كليايي از نواحي جالب توجه و زيباي استان كرمانشاه است كه در جلگه هموار و زيبايي واقع شده و اطراف آن را رودخانه، سبزه زار، باغات و بيشه زار فرا گرفته است و قله‌هاي كوه‌هاي آن تا اواخر تابستان از برف زمستاني مي‌درخشد.

مراكز ديدني و تاريخي

گور دخمه دربند
قلعه بزه رود

صنايع و معادن

صنايع كارخانه‌ای اين شهرستان شامل كارخانه های قند بيستون و شير پاستوريزه است كه علاوه بر مصارف داخلی به بخش های مجاور نيز صادر می‌شود. معادن سنگ چينی واقع در 12 كيلومتری و سنگ مرمر واقع در 25 كيلومتری صحنه مورد بهره برداری هستند.

کشاورزی و دام داری

عمده مردم شهرستان صحنه به كشاورزی و دام‌داری اشتغال دارند. محصولات گندم، جو، ‌بنشن، انگور، سيب، گردو، زردآلو،‌ و گلابی از محصولات كشاورزی شهرستان است. آب كشاورزی از طريق رود گاماسياب، چاه‌ها و چشمه‌ها تأمين می‌شود. كشاورزی در شهرستان صحنه رواج كامل داشته و كشت به طريقه سنتی صورت می‌گيرد. دام‌داری نيز در كنار كشاورزی قسمتی از فعاليت‌های مهم اين بخش را تشكيل می دهد كه شامل پرورش گوسفند، بز، گاو و گاوميش بوده و فرآورده های دامی از قبيل لبنيات، پوست و پشم از جمله صادرات صحنه به شمار می رود.

مشخصات جغرافيايي

شهرستان صحنه از شمال به شهرستان سنقر، از شمال خاوری به شهرستان اسد آباد (از استان همدان)، از خاور به شهرستان كنگاور، از جنوب به شهرستان دلفان و از باختر به شهرستان هرسين محدود می‌شود. اين منطقه را كوه‌های كلوسر در شمال باختری و هجر در باختر در برگرفته‌اند و آب و هوای آن نسبتا سرد و نيمه خشك است. مركز شهرستان صحنه، در 56 كيلومتری شمال خاوری شهر كرمانشاه و در مسير جاده كرمانشاه – همدان، در 47 درجه و 47 دقيقه درازای جغرافيايی، و 34 درجه و 28 دقيقه پهنای جغرافيايی و در بلندی 1380 متری از سطح دريا واقع است. رود گاماسياب از 8 كيلومتری جنوب شهر صحنه عبور می كند. صحنه در مسير راه اصلی كرمانشاه – همدان قرار گرفته و تا كرمانشاه 56 و تا همدان 58 كيلومتر فاصله دارد. در سرشماری سال 1375 جمعيت شهرستان صحنه 82043 نفر برآورد شده كه از اين تعداد 31048 نفر در مركز شهرستان ساكن هستند. شغل عده‌ای از مردم بازرگانی و تعدادی ديگر كشاورزی‌است. به علت مجاورت اين شهرستان با بخش كاكاوند (شهرستان دلفان) عده زيادي از ايل كاكاوند كه با گويش لری تكلم می نمايند، در طی سال های گذشته در نواحی جنوبی صحنه ساكن و تخت قاپو شده اند. اهالی شهرستان صحنه به زبان فارسی با گويش های كردی، لری و لكی صحبت کرده مسلمان و شيعه مذهبند. اقتصاد صحنه بر پايه كشاورزی، دام‌داری، باغ‌داری، صنايع دستی و صنايع كارخانه‌ای نهاده شده است.
این مطلب را هم ببینید : موزه قرآن و عترت

وجه تسميه و پيشينه تاريخي

شهرستان صحنه يكی از بخش های شهرستان كرمانشاه بود كه در سال‌های اخير، به شهرستان مستقلی تبديل شده است. محدوده اين شهرستان نيز از نواحی قديمی و تاريخی استان كرمانشاه است و آثار و بقايای ادوار گذشته در آن به جا مانده اند. گذشته صحنه چندان روشن نيست. برخی افراد از جمله ناصر الدين شاه صحنه را دهی آباد كه جزو بلوك خدابنده بوده، دانسته اند.سنقر-2سنقر-620x464سنقر-2

سنقر-1