حلقه صالحین سرمربیان سپاه ناحیه سنقر

حلقه سرمربیان شجره طیبه صالحین با حضور استاد یار و امام جمعه محترم شهرستان حاج آقا صفدری،جانشین محترم فرماندهی، مسئول تعلیم و تربیت ناحیه و سرمربیان صالحین خواهر و برادر در تاریخ 95/10/27 برگزار شد.در ضمن با توجه به اهمیت جلسه با صلاحدید استاد یار محترم فرماندهان و تعلیم و تربیت محترم حوزه ها در این جلسه شرکت داشتند.