برگزاری حلقه ی سرمربیان سپاه ناحیه سنقر

حلقه ی سرمربیان سپاه ناحیه سنقر با حضور استاد یار محترم شجره،سرمربیان خواهر و برادر،جانشین محترم فرماندهی و مسئول تعلیم و تربیت سپاه ناحین در محل سالن جلسات ناحیه برگزار گردید.p1110365 p1110364