همزمان با 5 آذر سالروز تشکیل بسیج مستضعفین همایش بزرگ بسیجیان شهرستان سنقر در سالن چند منظوره مجوعه ورزشی تختی شهرستان برگزار گردید.

2200 2201 2202 2204_0 2205 2206 2207 2208 2209