نهمین جشنواره کشوری ادبیات داستانی توسط سازمان بسیج هنرمندان کشور در نیمه نخست مهرماه سالجاری در شهرکرد برگزار شد.

در این جشنواره کشوری ٦٥٤ اثر در زمینه داستان کوتاه در بخش بزرگسال و ٨٨ اثر در بخش جوان و نوجوان و همچنین ٤٤٤ اثر داستان کوتاه در بخش بزرگسال و ٦٦ اثر در بخش نوجوان و جوان به دبیر خانه این جشنواره ارسال گردید.

شایان ذکر است از آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره ١٥٠ هنرمند به مرحله کشوری راهیابی و از بین این هنرمندان دو هنرمند بسیجی داستان نویس از شهرستان سنقروکلیایی به مرحله کشوری راه یافته و در کارگاههای آموزشی و مراسم اختتامیه در شهرکرد استان چهارمحال بختیاری حضور یافتند.

آقایان “سید ابراهیم پیره” و “مجتبی کرمی” از شهرستان سنقروکلیایی به مرحله کشوری راه یافتند و در مراسم اختتامیه از “سید ابراهیم پیره”  مسئول گروه ادبیات داستانی بسیج هنرمندان سنقر به عنوان هنرمند شایسته در بین بیست نفر نهایی با اهدا لوح تقدیر و جایزه نقدی تجلیل به عمل آمد.