در جشنواره کشوری داستان کوتاه با عنوان خانواده ما و اقتصاد مقاومتی هیات داوران جشنواره بعد از بررسی 277 اثر رسیده به دبیرخانه، داستان “اجنبی” اثر خواهر بسیجی هُدا حشمتیان  را به عنوان داستان برتر جشنواره برگزیدند..

شایان ذکر است این بسیجی هنرمند سنقری در کارنامه افتخارات خود عناوینی به شرح زیر را داراست؛

نفر دوم جشنواره ی استانی کلک خیال
نفراول جشنواره استانی طنز شکرخند
کاندید بهترین داستانک جشنواره رادیویی جوان
نفر دوم جشنواره استانی ادبیات داستانی بسیج
برگزیده بهترین داستانک از دید مخاطبان در جشنواره لی
نفر پنجم جشنواره داستان نویسی افسانه ها
کاندید بهترین داستان کوتاه هشتمین دوره جشنواره انقلاب حوزه هنری
نفر دوم دوازدهمین دوره ی جشنواره سوختگان وصل
نفر دوم سیزدهمین دوره جشنواره سوختگان وصل
نفر اول چهاردهمین دوره جشنواره سوختگان وصل
نفر اول جشنواره میلاد در منا
کاندید بهترین داستان کوتاه جشنواره رضوی سال 94
نفر سوم جشنواره داستان نویسی رضوی سال95
کاندید بهترین داستان کوتاه جشنواره خاتم
کاندید بهترین ترانه رادیو جوان در برنامه‌ پاتوق شبانه
برگزیده بخش داستان کوتاه چهاردهمین جشنواره جوان سوره مهر
برگزیده بهترین داستان جشنواره اصول شهروندی
برگزیده ی بهترین داستان جشنواره خانواده ما و اقتصاد مقاومتی حوزه هنری اصفهان