کمیسیون تربیت و تعالی شجره طیبه صالحین شهرستان با حضور معاونت محترم تعلیم و تربیت سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه برگزار گردید.
کمیسیون تربیت و تعالی در تاریخ95/08/08 با حضور معاونت محترم سپاه حضرت نبی اکرم(ص) ، حاج آقا سعیدی ، فرماندهی ناحیه ، جناب سرهنگ محمدی، استاد یار و امام جمعه محترم شهرستان ،حاج آقا صفدری و مدیریت های تعلیم و تربیت استان و شهرستان، ، مسئولین جامعه زنان استان ، سرمربیان صالحین، فرماندهان و مسئولین تعلیم و تربیت حوزه های مقاومت بسیج برگزار گردید.
p1110159 p1110162 p1110151