حلقه صالحین سرمربیان با حضور استادیار و امام جمعه محترم شهرستان و جانشین فرماندهی ناحیه برگزار گردید.

در تاریخ 95/07/08 حلقه صالحین سرمربیان با حضور استادیار و امام جمعه محترم شهرستان حاج آقا صفدری، جانشین فرماندهی ناحیه ، جناب سرهنگ سالاری، مسئول تعلیم و تربیت بسیج ناحیه و سرمربیان گرانقدر برگزار گردید.

p1110113 p1110114